Tietoa yhdistyksestä

Pirkanmaan Somaliyhdistys ry perustettiin 15.11.2008 Tampereella.

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta:

 • Auttaa uusia maahanmuuttajaperheitä kotouttamisessa
 • Auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan suomeen ja tutustuttaa heidät suomalaiseen kulttuuriin, tapoihin ja lakeihin
 • Toimia viranomaisten ja somaliperheiden välissä sovittimena erilaisissa ongelmatilanteissa
 • Edistää somalinkielen, kulttuurin ja historian säilymistä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Järjestää säännöllisesti koulutus- ja valistustilaisuuksia
 • Järjestää maahanmuuttajille maksutonta palvelua heidän äidinkielellään
 • Järjestää liikunta aktiviteetteja nuorille ja aikuisille
 • Jäestää kesäisin leirejä ja virkistysretkiä lapsille, nuorille ja perheille
 • Toimii äänitorvina kotipaikkakunnalla asuville somaliyhteisölle
 • Avustaa erilaisten perheongelmien ratkaisuissa toimimalla välittäjänä ja sovittelijana
 • Järjestää kursseja ja kerhoja naisille sekä nuorille
 • Järjestää kokouksia, illanvietoja ja juhlia
 • Toimia yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • Kerätä jäseniltään jäsenmaksua

Jäsenet:

 • Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.